Bohdana Boniatti


dle dohody

6 hodin

dle dohody

od 12.500 Kč

Mé jméno je Bohdana Boniatti a v letech 1998 až 2001 jsem byla reprezentantkou ČR ve fitness a má pozornost byla plně upřená na mé tělo. Hlídala jsme si stravu, pitný režim, separaci svalů a vše, co se točilo kolem těla. Po čtyřech letech úspěšného závodění a slávy na českých i světových pódiích mi došlo, že jsem jako antický sochař, tesám do svého těla, abych vyrobila dokonalou sochu nádherných křivek a tvarů, ale pokud ji nevdechnu DUŠI, bude to jen bílý chladný kámen. A tak jsem se začala zabývat různými naukami duše a mysli. Za každou cenu jsem chtěla najít způsob, jak té soše vdechnout duši.

Léta jsem studovala. Šlo o studium Reiki přes kineziologii, léčivou sílu kamenů, psychosomatiku, tai-chi, léčení Džuny Davitašvili, autoprogramování, autopatii, léčení multidimenzionální energií Shamballa až po regresní hlubinnou terapii a terapii přítomného okamžiku.

Za celou tu dobu jsem pochopila, že mým hlavním životním úkolem je POZNÁNÍ a KOMUNIKACE, a proto jsem se rozhodla ze všech filozofií a nauk vytáhnout drahokamy, které se mnou silně rezonují a s velkou láskou je postoupit i Vám.

Jednodenní semináře

"Psychohygiena a zvládání stresu"

Základ rovnováhy v životě

Tématem tohoto workshopu je psychohygiena každého z nás, co pro ni dělám. Únik před stresem a jak se s ním vypořádat. Osobní růst a udržení psychické pohody při výkonu náročného povolání.

Školení je zaměřené na témata spojená s empatií, emoční inteligencí, odbouráním stresu. Naučíme se nastavovat si jasné hranice s ohledem na okolí. Lektorka používá terapeutické prvky a nasměřuje nás správným směrem. Jak se stresem pracovat, snížit ho nebo odbourat. Pojďme  společně najít rovnováhu a vlastní harmonii s Bohdanou Boniatti.

Časové rozmezí: 6 hodin

Doporučený počet účastníků: 5-15 

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

"Empatie v komunikaci"

K sobě, ke kolegovi, ke klientovi

Velmi efektivní školení zaměřené na osobní rozvoj Vašich zaměstnanců. Řešení komunikace uvnitř společnosti či směrem ven k zákazníkovi.

V rámci školení otevíráme tato témata:

Empatie - schopnost vcítění se do druhých (vysvětlení pojmu)

Restimulace - jednání na základě probuzených vzpomínek (vysvětlení pojmu vč. praktických ukázek)

Konflikt - boj (jak se vyhnout vyhrocení situace, příp. nenechat se vtáhnout do konfliktu)

Emoční inteligence - pochopení vlastních reakcí a emocí

Komunikace - druhy komunikace (verbální i neverbální), jak docílit otevřenosti mezi zaměstnanci

Motivace a manipulace - vysvětlení rozdílů a reakcí protistrany

Jedinečnost - uvědomění si svých předností a jejich následné použití v práci

Autentičnost - hodnověrný přístup ke kolegovi i podřízenému

Hojnost - vysvětlení pojmu hojnosti ve všech oblastech života (nejde jen o peníze)

Team - pochopení důležitosti teamové spolupráce

Funkční techniky jak dosáhnout otevřené komunikace - praktické ukázky

Časové rozmezí: 6 hodin

Doporučený počet účastníků: 5-15 

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

"Moje vědomá kariéra"

Vědomí můžeme popsat jako uvědomění si toho, co jsem opravdu já, co dělám v souladu se sebou a co je převzaté.
Jednoduše řečeno je to schopnost uvědomovat si sebe sama, svoje okolí i svoje vnitřní pohnutky a prožívání. Zároveň i uvědomování si svých reakcí na vnitřní a vnější podněty. Je to schopnost správně interpretovat vlastní prožitky, uvědomovat si vlastní emoce a motivy k našemu chování,
včetně testu "Hnací síla mé kariéry" ... zviditelnění toho, co opravdu prostřednictvím toho, co dělám, hledám .

„Jakmile začnete svou mysl pozorovat, aktivujete vyšší úroveň vědomí. Začnete si uvědomovat, že za hranicemi myšlení je nesmírná sféra inteligence a že myšlení je jen nepatrným aspektem této inteligence. Také si uvědomíte, že z této sféry pochází všechno skutečně důležité – krása, láska, tvořivost, radost a vnitřní klid. A začnete se probouzet." Eckhart Tolle

Časové rozmezí: 6 hodin

Doporučený počet účastníků: 5-15 

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

Přednášky

„Kolo rovnováhy“

Nemusíme být na všechno sami - nejlepší je sdílení. Pro všechny, kteří chtějí začít u sebe.

Tento workshop s názvem KOLO ROVNOVÁHY je zaměřen na sebe a na úrověň rovnováhy v těchto oblastech našeho života.

Praktická část:

Technika "Kolo rovnováhy našeho života" - koučovací technika na pojmenování oblastí našeho života a úroveň rovnováhy v nich. Vytyčení cílů a úkolů pro vylepšení rovnováhy v těchto oblastech.

Rozvojové okénko - osobní rozvoj .. praktické koučovací listy.

Nebudou chybět příběhy k zamyšlení.

Koučovací karty.

Časové rozmezí: 3 hodiny nebo 4 hodiny

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

 

„Umím se orientovat ve svém životě“

Tento workshop je zaměřen na naši intuici a na informace, které k nám přicházejí. Na obavy z rozhodnutí, protože nevíme, zda jsou pro nás správná.

Praktická část:

Testovací technika pro odpovědi ANOxNE.

Naučíme se vnitřní kyvadlo (technika Borise Tichanovského).

Naučíme se svalový test .. Kineziologie .. jednoduchá technika svalové odpovědi na otázky. Jednoduchý způsob jak se orientovat v dnešní náročné době a jak vědět, co je pro mě důležité či dobré a co ne. Aneb můj svalový tonus mě nikdy neobelže.

Časové rozmezí: 3 hodiny nebo 4 hodiny

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

 

„Hnací síla mé kariéry“

Workshop je zaměřen na sebe, na vědomou kariéru, uvědomění si toho, co chci, kde jsem na své cestě, proč dělám tuto práci, jak mě ovlivňuje tato práce v mém životě, jak mou práci ovlivňuje to, co se děje v mém životě a společnosti.

Praktická část:

Test "Hnací síla mé kariéry" - včetně rozboru testu a zpětné vazby k výsledkům.

Nebudou chybět příběhy k zamyšlení a koučovací karty.

Časové rozmezí: 3 hodiny nebo 4 hodiny

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

 

„Psychohygiena“

Doba je velmi náročná - společně budeme sdílet a dotýkat se tématu:

- STRES, KONTROLA, HRANICE, EMOCE, VZTEK

- PSYCHOHYGIENA - test syndromu psychického vyhoření

Meditace a příběhy k zamyšlení.

Časové rozmezí: 3 hodiny nebo 4 hodiny

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

"Numerologie v praxi"

Numerologie jako nástroj autoprofilování.

- vysvětlení symboliky jednotlivých čísel s přirovnáním ke královskému dvoru a jednotlivým pozicím na něm - král, královna, šašek, výběrčí daní, atd.
- rozbor čísel účastníků semináře a pochopení jednotlivých souvislostí, danností a jednání jak u sebe, tak u svých kolegů
Numerologie je nauka, která nám pomáhá lépe pochopit různé zákonitosti našeho života, často vstupuje jako prostředek poznání okruhu našich problémů nebo okruhu učebních úkolů, které jsme se rozhodli pro tento život zpracovat a pochopit. Také nám v běžném životě umožňuje porozumět souvislostem našeho jednání, popřípadě pochopit chování jiných.
Čísla a jejich symbolické užití z hlediska numerologie jsou nositeli jisté energie, která svým způsobem ovlivňuje hmotu, a zároveň jsou i zdrojem důležitých informací. A proto čísla, vycházející z data narození každého z nás, jsou klíčem k hledání souvislostí existujících v lidském jednání a chování. 

Časové rozmezí: 3 hodiny nebo 4 hodiny

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

"Nezdravé projevy chování"

Strategie "Leknínové jezírko"

Chování je činnost/projev člověka, který je přístupný pozorovatelům z okolí. Je to vnější projev prožívání. 
Tak jako u leknínového jezírka, obdivujeme to, co je nad hladinou, ale stonek pod hladinou nevidíme a jak jsou na tom kořeny se můžeme jen domnívat.
Probereme tři typy nezdravého projevu chování - inflační, deflační, rigidní. Uvědomíme si, který z těchto typů chování nejvíce využíváme a kdy. Zaměříme se také na proč ... půjdeme ke kořenům leknínu, abychom odhalili strach, který nás k danému typu nezdravého chování nutí. Výstupem by mělo být vědomější užívání jednotlivých typů chování, které povede k úspěšnější komunikaci.

Časové rozmezí: 3 hodiny nebo 4 hodiny

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

Individuální práce

"Induviduální vedení pro Vaše zaměstnance"

„Krize mají i pozitivní dopad, vedou k průlomovým okamžikům v životě každého z nás.“

Dnešní nelehká doba sebou přinesla pro nejednoho z nás strach, nejistotu, pochybnosti a disharmonii. Zanechalo to v nás spousty otázek, možná to  otevřelo i dávno zapomenutá témata a překvapila nás ne jedna změna v našem dosavadním životě. Uvědomili jsme si jak úzce je propojený náš soukromý a profesní život. Je velmi důležité všechna ta nová uvědomění uchopit a integrovat v našem životě. Využít potenciál, který nám nabízí. Uvědomujeme si důležitost nastavení harmonie v životě. Proto Vám přinášíme možnost věnovat svým zaměstnancům podporu a pozornost a umožnit jim sdílet své otázky a témata s koučem/terapeutem, aby pochopili, co změna do jejich života přináší. V průběhu koučinku mají možnost nalézt odpovědi na otázky typu:

ODKUD? – pramení moje otázky, reakce, emoce, pochyby....

CO? – způsobuje změny v mém současném profesním či osobním životě

PROČ? – chci toto téma řešit a co jeho řešením sleduji

JAK? – mám postupovat na odstranění pochyb a ukotvit změny ve svém životě

Společné nalezení odpovědí na otázky vede k úlevě, odstraňuje pocit zmatku a beznaděje, navrací do života vitalitu a chuť realizovat řešení ve svém životě. Na vše, co bude vyřčeno v průběhu terapie, se vztahuje terapeutické tajemství. Cílem terapie/koučinku je nalezení jistoty a stability uvnitř sebe a rozvinutí svého profesního potenciálu.
Terapie/koučink mohou probíhat formou práce s jednotlivcem nebo pokud jde o úzce spolupracující kolektivy (cca 5 lidí) prací teamovou.

Koučink s prvky terapie

Doba trvání: 8 hodin
Počet osob: 4 (po 2 hodinách terapie/koučinku)
Místo konání: sídlo klienta nebo terapeutická místnost v sídle Happines v Ostravě

Koučink s prvky terapie

Doba trvání: 6 hodin
Počet osob: 3 (po 2 hodinách terapie/koučinku)
Místo konání: sídlo klienta nebo terapeutická místnost v sídle Happines v Ostravě

Koučink s prvky terapie

Doba trvání: 2 hodiny
Počet osob: 1
Místo konání: sídlo klienta nebo terapeutická místnost v sídle Happines v Ostravě

Teamový koučink

Doba trvání: 3 hodiny
Počet osob: max. 5
Místo konání: sídlo klienta nebo terapeutická místnost v sídle Happines v Ostravě

Jednotlivé terapie lze kombinovat například zvolit teamový koučink v době trvání 4 hodin a poté využít možnost osobního koučinku pro 2 zaměstnance, tzn. paní Boniatti bude pracovat s Vašimi zaměstnanci celkově 8 hodin.

Mám zájem

Aktuality

 • Ut et tortor metus

  7.8.2019

  Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. 

  Více informací

 • Sed eget purus dui

  22.7.2019

  Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. 

 • In malesuada

  18.6.2019

  Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.

 • Duis risus est

  3.6.2019

  At consectetur dignissim. In hac habitasse platea dictumst. Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. 

 • Suspendisse eget

  12.3.2019

  Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

 • Nullam augue odio

  5.3.2019

  Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

Navštivte nás

Husitská 348 Rychvald 735 32

8:00 - 14:30

Provozní doba

Česká spořitelna 6252477339/0800

29457173

DIČ CZ29457173

Najdete nás