Jednodenní semináře

Termín: dle dohody

Časové rozmezí: 6 hodin

Místo konání: dle dohody

Cena: od 26.000 Kč

Jednodenní seminář určený ideálně pro 12-20 účastníku

1)      z jednoho kolektivu, který pracuje společně a kde je možné rozebrat a aktivně pracovat na zvoleném tématu

2)      namixovanou skupinu, která spolu nespolupracuje, ale vybrané téma je zaujalo

Cílem je předání informací s prvky praktických příkladů, kde je možné zasdílet názory, pohledy a AHA momenty daných účastníků.

Pro dosažení kvalitního výsledku v posunu myšlení doporučujeme seminář opakovat.

Bohdana Boniatti

"Psychohygiena a zvládání stresu"

Základ rovnováhy v životě

Tématem tohoto workshopu je psychohygiena každého z nás, co pro ni dělám. Únik před stresem a jak se s ním vypořádat. Osobní růst a udržení psychické pohody při výkonu náročného povolání.

Školení je zaměřené na témata spojená s empatií, emoční inteligencí, odbouráním stresu. Naučíme se nastavovat si jasné hranice s ohledem na okolí. Lektorka používá terapeutické prvky a nasměřuje nás správným směrem. Jak se stresem pracovat, snížit ho nebo odbourat. Pojďme  společně najít rovnováhu a vlastní harmonii s Bohdanou Boniatti.

Časové rozmezí: 6 hodin

Doporučený počet účastníků: 5-15 

Lektor: Bohdana Boniatti

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

"Empatie v komunikaci"

K sobě, ke kolegovi, ke klientovi

Velmi efektivní školení zaměřené na osobní rozvoj Vašich zaměstnanců. Řešení komunikace uvnitř společnosti či směrem ven k zákazníkovi.

V rámci školení otevíráme tato témata:

Empatie - schopnost vcítění se do druhých (vysvětlení pojmu)

Restimulace - jednání na základě probuzených vzpomínek (vysvětlení pojmu vč. praktických ukázek)

Konflikt - boj (jak se vyhnout vyhrocení situace, příp. nenechat se vtáhnout do konfliktu)

Emoční inteligence - pochopení vlastních reakcí a emocí

Komunikace - druhy komunikace (verbální i neverbální), jak docílit otevřenosti mezi zaměstnanci

Motivace a manipulace - vysvětlení rozdílů a reakcí protistrany

Jedinečnost - uvědomění si svých předností a jejich následné použití v práci

Autentičnost - hodnověrný přístup ke kolegovi i podřízenému

Hojnost - vysvětlení pojmu hojnosti ve všech oblastech života (nejde jen o peníze)

Team - pochopení důležitosti teamové spolupráce

Funkční techniky jak dosáhnout otevřené komunikace - praktické ukázky

Časové rozmezí: 6 hodin

Doporučený počet účastníků: 5-15 

Lektor: Bohdana Boniatti

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

"Moje vědomá kariéra"

Vědomí můžeme popsat jako uvědomění si toho, co jsem opravdu já, co dělám v souladu se sebou a co je převzaté.
Jednoduše řečeno je to schopnost uvědomovat si sebe sama, svoje okolí i svoje vnitřní pohnutky a prožívání. Zároveň i uvědomování si svých reakcí na vnitřní a vnější podněty. Je to schopnost správně interpretovat vlastní prožitky, uvědomovat si vlastní emoce a motivy k našemu chování,
včetně testu "Hnací síla mé kariéry" ... zviditelnění toho, co opravdu prostřednictvím toho, co dělám, hledám .

„Jakmile začnete svou mysl pozorovat, aktivujete vyšší úroveň vědomí. Začnete si uvědomovat, že za hranicemi myšlení je nesmírná sféra inteligence a že myšlení je jen nepatrným aspektem této inteligence. Také si uvědomíte, že z této sféry pochází všechno skutečně důležité – krása, láska, tvořivost, radost a vnitřní klid. A začnete se probouzet." Eckhart Tolle

Časové rozmezí: 6 hodin

Doporučený počet účastníků: 5-15 

Lektor: Bohdana Boniatti

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

Kristýna Doležalová Pustková

"Vědomé žití"

Seminář určený pro všechny, kdo chtějí prozkoumat své vnitřní já a začít Vědomě žít plnohodnotný a spokojený život. Zaměříme se na sebepoznání, autoprofilování, probuzení vlastní podstaty a práci s vlastní myslí. Naši snahou bude naučit Vás, jak se stát Vědomým tvůrcem svého života a jak se postavit nespokojenosti na všech úrovních Vašeho bytí. 

Na co se můžete těšit:

Vnější a Vnitřní JÁ: Sebepoznání 

 • rozhovor o sobě jako o celku (fyzická, mentální a duševní úroveň)
 • identifikace silných a slabých stránek

Rozdělení na Podvědomou a Vědomou mysl

 • vnímání a pochopení podvědomých procesů
 • jak využít vědomou mysl pro dosažení svých cílů

Vědomé žití a Sebedisciplina

 • praktické cvičení: Jak stát v čele svých myšlenek
 • význam sebediciplíny v procesu Vědomého žití 

Naprofilování Sebe samého 

 • zhodnocení, co Vás naplňuje a co Vás drží zpět

Práce s nespokojeností 

 • identifikace nespokojenosti na různých úrovních svého bytí
 • konkrétní návody a techniky pro změnu myšlení a dosažení spokojenosti

Změna postoje a Nové návyky

 • jak zavádět pozitivní změny do svého každodenního života
 • vytvoření konkrétního plánu pro dosažení svých cílů

Převzetí zodpovědnosti za Svůj život 

 • jak se stát aktivním tvůrcem svého osudu
 • změna postojů a rozhodnutí převzít zodpovědnost za své štěstí 
Připojte se k nám a objevte cestu k Vědomému žití a transformaci svého života k lepšímu!

Časové rozmezí:  6 hodin

Lektor: Kristýna Doležalová Pustková

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

"Komunikace napříč našim životem"

Komunikace je základním stavebním kamenem lidského života. Od chvíle, kdy se narodíme, až do našich posledních dnů, jsme neustále v interakci s druhými lidmi. Snažíme se dorozumět a porozumět druhým, a přesto se často setkáváme s nepochopením a konflikty. Tento seminář je navržen tak, aby Vám pomohl prohloubit Vaše porozumění komunikace a hlouběji poznat sebe samého v kontextu této komplexní dovednosti. Cílem semináře je, aby jste se stali efektivními komunikátory, kteří budou schopni lépe porozumět sobě i druhým. Chceme, abyste se naučili propojit komunikaci mezi hlavou a srdcem, čímž budete schopni komunikovat efektivněji a vytvářet kvalitní vztahy s lidmi ve Vašem životě. 
Na co se můžete těšit:
Komunikace jako Základní součást Našeho Života
 • jak proniká komunikace do všech aspektů Našeho bytí
 • zdůraznění důležitosti vědomé a efektivní komunikace pro kvalitní mezilidské vztahy
Naprofilování Sebe samého v Komunikaci
 • jak komunikujete s ostatními a co to prozrazuje o Vaší osobnosti
 • jaký je Váš osobní komunikační styl a způsoby, jakými vyjadřujete své potřeby a myšlenky
Empatie v komunikaci
 • jak empatie může zlepšit Vaše vztahy s druhými
 • praktické tipy na zapojení empatie v komunikaci
Komunikace Hlava versus Srdce
 • rozbor komunikace na mentální a emocionální úrovni
 • pochopení, jak mentální a emocionální komunikace spolu navzájem interagují
Komunikační typy
 • rozdělení komunikačních typů
 • rozpoznání vlastního komunikačního typu a jeho charakteristické rysy 
Emoční vnímání v Komunikaci
 • jak různí lidé vnímají a vyjadřují své emoce v komunikaci
 • jak respektovat rozdíly v emočních projevech druhých
Celkový pohled na Komunikaci 
 • jak sladit komunikaci hlavy a srdce
 • naučení se vnímat komunikaci jako komplexní proces, ve kterém se propojuje naše myšlení s našimi city

Časové rozmezí:  6 hodin

Lektor: Kristýna Doležalová Pustková

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

Martin Barna

"Životní styly – budování kvalitních návyků"

Správné stravovací a pohybové návyky úzce souvisí s naším životním stylem.

Naučíte se jak si nastavit jednoduché základní principy stravy na míru přímo Vám, jak s nimi dále efektivně pracovat a také jaké volit potraviny. To vše v duchu hubnutí s plným břichem bez jojo efektu. A hlavně se naučíte, jak dosáhnout svého cíle zdravě a udržitelně.

Špatné držení těla ovlivňuje náš psychický a zdravotní stav. Naše tělesná konstrukce, úrazy, jednostranné přetěžování a také nesprávné cvičení a pohybové návyky, to vše ovlivňuje naše tělo. Setkáváme se s únavovým syndromem, který lze velmi těžko rozeznat. Na tomto semináři také zaměřuje na rizika častého sezení, které při naší práci v kanceláři denně praktikujeme. Součástí ceny je trvalý přístup na veškeré online materiály (kniha, online kurz, recepty, kuchařky, videa).

Délka: 6 hodin celkem (dvě sezení po třech hodinách v rozmezí dvou až tří týdnů)

Počat účastníků: 6-8

Lektor: Martin Barna

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

Renáta Eleonora Orlíková

"Minikurz rétoriky"

Setkání s novými partnery, klienty nebo přáteli, na kterých nám záleží si zaslouží naši pozornost a přípravu. Někdy si stačí své entrée jen promyslet, jindy je potřebný malý či větší “recept” jak na to.

Zaměření

Jako starostové, ředitelé, manažeři a team lídři se denně dostáváte do situací, kdy je potřeba, aby vás posluchači poslouchali, pochopili jádro sdělení, vykonali to, o co jsou požádáni, a ještě se přitom cítili motivováni. Často se však sdělení na cestě k nim zkreslí či ztratí v překladu.  

O co jde v každém projevu? Aby vám lidé opravdu naslouchali, aby si posluchači zapamatovali to, co potřebujete a aby váš projev příliš neovlivnila tréma. 

Náš interaktivní workshop se zaměří na všechny tyto tři úkoly a provede vás úskalím rétorických vod tak, aby se vaše řečnický výkony dostaly na vyšší úroveň. 

Koho oslovíme

Seminář, řekněme Minikurz rétoriky je určen pro vedoucí manažery všech typů organizací, kteří potřebují nebo chtějí zlepšit své komunikační a rétorické dovednosti.

Program

Naučíte se strukturovat své myšlenky a každý váš projev bude mít jasnou pointu
Zaměříme se na vaši nonverbální komunikaci
Pochopíte význam ticha, které se skvěle hodí při vyjednávání a vyjadřování
Ovládnete svůj strach a nervozitu při prezentaci před více lidmi
Najdeme vaše komunikační přednosti a zapracujeme na nedostatcích

Časové rozmezí:  6 hodin

Doporučený počet účastníků: 5-15 

Lektor: Renáta Eleonora Orlíková

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

Mám zájem

Aktuality

 • Ut et tortor metus

  7.8.2019

  Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. 

  Více informací

 • Sed eget purus dui

  22.7.2019

  Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. 

 • In malesuada

  18.6.2019

  Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.

 • Duis risus est

  3.6.2019

  At consectetur dignissim. In hac habitasse platea dictumst. Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. 

 • Suspendisse eget

  12.3.2019

  Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

 • Nullam augue odio

  5.3.2019

  Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

Navštivte nás

Husitská 348 Rychvald 735 32

8:00 - 14:30

Provozní doba

Česká spořitelna 6252477339/0800

29457173

DIČ CZ29457173

Najdete nás