Kristýna Doležalová Pustková

Obrazek-whatsapp-2023-03-30-v-19-48-10

dle dohody

6 hodin

dle dohody

od 12.500 Kč

Mé jméno je Kristýna Doležalová Pustková a jsem lektorkou, manažerkou, duchovním průvodcem na cestě osobního rozvoje, ale také dcerou, sestrou, přítelkyní a hlavně mámou.

Jelikož jsem studovala obchodně právní akademii, obchodní činnost mi byla vždy velmi blízká, proto jsem ihned po maturitě začala podnikat v oboru bankovnictví a finanční poradenství. Tato práce mě mnohé naučila. Dala mi možnost setkávat se se spoustou zajímavých lidí a poznávat jejich životní příběhy a do obchodu vnést empatii. 

Měla jsem možnost absolvovat spoustu kvalitních vzdělávacích kurzů jako například Silvova metoda, typologie osobnosti, školení v oblasti personalistiky, lektorská akademie, produktové školení pojišťoven, školení zaměřené na budování týmu a jeho fungování, obchodní a prodejní dovednosti a mnoho kurzů v oblasti komunikace se zákazníky. 

Má šestiletá praxe, zkušenosti a snaha o samostatnost mě vedla založit vlastní společnost se záměrem předávat tyto informace dál a tak vznikla společnost Happines. Jako štěstí anglicky, jen s jedním S.

V průběhu života jsem narazila na podobně smýšlející lidi a vytvořili jsme úžasný obchodní i lektorský tým. Vzdělávání se stalo nejen mojí prací, ale také mým posláním. Já sama pracuji na svém vzdělání a každá zkušenost mě posouvá dál. V průběhu posledních let jsem své vzdělávání zaměřovala na poznání těla, mysli a duše. Šlo o studium fyzického těla a jeho fungování, práci s myslí vědomou i podvědomou a práci s energetikou člověka, naší duší. Setkala jsem se se zajímavými terapeutickými technikami jako je kraniosakrální terapie, regresní terapie, živlová terapie, terapie přítomného okamžiku, ... mé srdce však uchvátilo Reiki, které také používám ve své práci. Jsem velmi ráda, že můžu být podporou na cestě každého jedince a pořádat semináře a přednášky zaměřená na osobní rozvoj. Těším se na společná setkání a jejich naplnění.

Jednodenní semináře

"Vědomé žití"

Seminář určený pro všechny, kdo chtějí prozkoumat své vnitřní já a začít Vědomě žít plnohodnotný a spokojený život. Zaměříme se na sebepoznání, autoprofilování, probuzení vlastní podstaty a práci s vlastní myslí. Naši snahou bude naučit Vás, jak se stát Vědomým tvůrcem svého života a jak se postavit nespokojenosti na všech úrovních Vašeho bytí. 

Na co se můžete těšit:

Vnější a Vnitřní JÁ: Sebepoznání 

 • rozhovor o sobě jako o celku (fyzická, mentální a duševní úroveň)
 • identifikace silných a slabých stránek

Rozdělení na Podvědomou a Vědomou mysl

 • vnímání a pochopení podvědomých procesů
 • jak využít vědomou mysl pro dosažení svých cílů

Vědomé žití a Sebedisciplina

 • praktické cvičení: Jak stát v čele svých myšlenek
 • význam sebediciplíny v procesu Vědomého žití 

Naprofilování Sebe samého 

 • zhodnocení, co Vás naplňuje a co Vás drží zpět

Práce s nespokojeností 

 • identifikace nespokojenosti na různých úrovních svého bytí
 • konkrétní návody a techniky pro změnu myšlení a dosažení spokojenosti

Změna postoje a Nové návyky

 • jak zavádět pozitivní změny do svého každodenního života
 • vytvoření konkrétního plánu pro dosažení svých cílů

Převzetí zodpovědnosti za Svůj život 

 • jak se stát aktivním tvůrcem svého osudu
 • změna postojů a rozhodnutí převzít zodpovědnost za své štěstí 

Časové rozmezí:  6 hodin

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

"Komunikace napříč našim životem"

Komunikace je základním stavebním kamenem lidského života. Od chvíle, kdy se narodíme, až do našich posledních dnů, jsme neustále v interakci s druhými lidmi. Snažíme se dorozumět a porozumět druhým, a přesto se často setkáváme s nepochopením a konflikty. Tento seminář je navržen tak, aby Vám pomohl prohloubit Vaše porozumění komunikace a hlouběji poznat sebe samého v kontextu této komplexní dovednosti. Cílem semináře je, aby jste se stali efektivními komunikátory, kteří budou schopni lépe porozumět sobě i druhým. Chceme, abyste se naučili propojit komunikaci mezi hlavou a srdcem, čímž budete schopni komunikovat efektivněji a vytvářet kvalitní vztahy s lidmi ve Vašem životě. 
Na co se můžete těšit:
Komunikace jako Základní součást Našeho Života
 • jak proniká komunikace do všech aspektů Našeho bytí
 • zdůraznění důležitosti vědomé a efektivní komunikace pro kvalitní mezilidské vztahy
Naprofilování Sebe samého v Komunikaci
 • jak komunikujete s ostatními a co to prozrazuje o Vaší osobnosti
 • jaký je Váš osobní komunikační styl a způsoby, jakými vyjadřujete své potřeby a myšlenky
Empatie v komunikaci
 • jak empatie může zlepšit Vaše vztahy s druhými
 • praktické tipy na zapojení empatie v komunikaci
Komunikace Hlava versus Srdce
 • rozbor komunikace na mentální a emocionální úrovni
 • pochopení, jak mentální a emocionální komunikace spolu navzájem interagují
Komunikační typy
 • rozdělení komunikačních typů
 • rozpoznání vlastního komunikačního typu a jeho charakteristické rysy 
Emoční vnímání v Komunikaci
 • jak různí lidé vnímají a vyjadřují své emoce v komunikaci
 • jak respektovat rozdíly v emočních projevech druhých
Celkový pohled na Komunikaci 
 • jak sladit komunikaci hlavy a srdce
 • naučení se vnímat komunikaci jako komplexní proces, ve kterém se propojuje naše myšlení s našimi city

Časové rozmezí:  6 hodin

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

Přednášky

"Vědomé žití"

Seminář určený pro všechny, kdo chtějí prozkoumat své vnitřní já a začít Vědomě žít plnohodnotný a spokojený život. Zaměříme se na sebepoznání, autoprofilování, probuzení vlastní podstaty a práci s vlastní myslí. Naši snahou bude naučit Vás, jak se stát Vědomým tvůrcem svého života a jak se postavit nespokojenosti na všech úrovních Vašeho bytí. 

Na co se můžete těšit:

Vnější a Vnitřní JÁ: Sebepoznání 

 • rozhovor o sobě jako o celku (fyzická, mentální a duševní úroveň)
 • identifikace silných a slabých stránek

Rozdělení na Podvědomou a Vědomou mysl

 • vnímání a pochopení podvědomých procesů
 • jak využít vědomou mysl pro dosažení svých cílů

Vědomé žití a Sebedisciplina

 • praktické cvičení: Jak stát v čele svých myšlenek
 • význam sebediciplíny v procesu Vědomého žití 

Naprofilování Sebe samého 

 • zhodnocení, co Vás naplňuje a co Vás drží zpět

Práce s nespokojeností 

 • identifikace nespokojenosti na různých úrovních svého bytí
 • konkrétní návody a techniky pro změnu myšlení a dosažení spokojenosti

Změna postoje a Nové návyky

 • jak zavádět pozitivní změny do svého každodenního života
 • vytvoření konkrétního plánu pro dosažení svých cílů

Převzetí zodpovědnosti za Svůj život 

 • jak se stát aktivním tvůrcem svého osudu
 • změna postojů a rozhodnutí převzít zodpovědnost za své štěstí 
Připojte se k nám a objevte cestu k Vědomému žití a transformaci svého života k lepšímu!

Časové rozmezí: 3 hodiny nebo 4 hodiny

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

„Komunikace napříč našim životem“

Komunikace je základním stavebním kamenem lidského života. Od chvíle, kdy se narodíme, až do našich posledních dnů, jsme neustále v interakci s druhými lidmi. Snažíme se dorozumět a porozumět druhým, a přesto se často setkáváme s nepochopením a konflikty. Tento seminář je navržen tak, aby Vám pomohl prohloubit Vaše porozumění komunikace a hlouběji poznat sebe samého v kontextu této komplexní dovednosti. Cílem semináře je, aby jste se stali efektivními komunikátory, kteří budou schopni lépe porozumět sobě i druhým. Chceme, abyste se naučili propojit komunikaci mezi hlavou a srdcem, čímž budete schopni komunikovat efektivněji a vytvářet kvalitní vztahy s lidmi ve Vašem životě. 
Na co se můžete těšit:
Komunikace jako Základní součást Našeho Života
 • jak proniká komunikace do všech aspektů Našeho bytí
 • zdůraznění důležitosti vědomé a efektivní komunikace pro kvalitní mezilidské vztahy
Naprofilování Sebe samého v Komunikaci
 • jak komunikujete s ostatními a co to prozrazuje o Vaší osobnosti
 • jaký je Váš osobní komunikační styl a způsoby, jakými vyjadřujete své potřeby a myšlenky
Empatie v komunikaci
 • jak empatie může zlepšit Vaše vztahy s druhými
 • praktické tipy na zapojení empatie v komunikaci
Komunikace Hlava versus Srdce
 • rozbor komunikace na mentální a emocionální úrovni
 • pochopení, jak mentální a emocionální komunikace spolu navzájem interagují
Komunikační typy
 • rozdělení komunikačních typů
 • rozpoznání vlastního komunikačního typu a jeho charakteristické rysy 
Emoční vnímání v Komunikaci
 • jak různí lidé vnímají a vyjadřují své emoce v komunikaci
 • jak respektovat rozdíly v emočních projevech druhých
Celkový pohled na Komunikaci 
 • jak sladit komunikaci hlavy a srdce
 • naučení se vnímat komunikaci jako komplexní proces, ve kterém se propojuje naše myšlení s našimi city

Časové rozmezí: 3 hodiny nebo 4 hodiny

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

"Rituály v našich životech"

Co je cílem a co mi to přinese:

Uvědomění si, jak to mám v životě nastavené. Jaké rituály, které denně používám, napomáhající mojí psychohygieně. Které rituály mohu nově začlenit. Proč jsou pravidelnost a každodenní úkony tak důležité pro mou mysl a pro můj osobní rozvoj. Celý den je sám o sobě obrovskou psychohygienou a velkým auto profilováním. Rituál v praxi, který otevře mou spiritualitu a mé smyslové vnímání. Vše, co se naučím, budu moci aplikovat do mého každodenního života a tím pomůžu sám sobě.

Časové rozmezí: 3 hodiny nebo 4 hodiny

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

"Moc slov nespočívá v tom, že jich je moc"

Časové rozmezí: 3 hodiny nebo 4 hodiny

V rámci Ostravy a přilehlého okolí doprava zdarma.

Individuální práce

Individuální práce s jednotlivcem na téma, které je pro něj stěžejní, a které momentálně ovlivňuje jeho život. Rozebrání situace pomocí terapeutických technik a hledání odpovědí na otázky. Společné sdílení a rozklíčování situace. 

Individuální práce s jednotlivcem

Doba trvání: 8 hodin
Počet osob: 4 (po 2 hodinách terapie/koučinku)
Místo konání: sídlo klienta nebo terapeutická místnost v sídle Happines v Ostravě

Individuální práce s jednotlivcem

Doba trvání: 6 hodin
Počet osob: 3 (po 2 hodinách terapie/koučinku)
Místo konání: sídlo klienta nebo terapeutická místnost v sídle Happines v Ostravě

Individuální práce s jednotlivcem

Doba trvání: 2 hodiny
Počet osob: 1
Místo konání: sídlo klienta nebo terapeutická místnost v sídle Happines v Ostravě

 

Mám zájem

Aktuality

 • Ut et tortor metus

  7.8.2019

  Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. 

  Více informací

 • Sed eget purus dui

  22.7.2019

  Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. 

 • In malesuada

  18.6.2019

  Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.

 • Duis risus est

  3.6.2019

  At consectetur dignissim. In hac habitasse platea dictumst. Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. 

 • Suspendisse eget

  12.3.2019

  Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

 • Nullam augue odio

  5.3.2019

  Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

Navštivte nás

Husitská 348 Rychvald 735 32

8:00 - 14:30

Provozní doba

Česká spořitelna 6252477339/0800

29457173

DIČ CZ29457173

Najdete nás