Výjezdní porada pro úřady

dle dohody

8:00 - 20:00

dle dohody

od 35.000 Kč / den

Jedinečná možnost, jak kolektiv vzdělat, stmelit, uvolnit a posunout. Propojením všech těchto prvků se kolektiv zaměstnanců stává pilířem a srdcem firmy. Tvoří a pracuje ve stejném tempu a směřuje stejným směrem.

Výjezdní poradu můžeme ušít na míru Vašim potřebám. V dopoledních časech je možné uspořádat přednášku, či celodenní seminář. V odpoledních časech pak doprovodný program. Vše záleží na tom, jak moc chcete poradu praktickou či odpočinkovou a jaký by měla naplnit celkový cíl.

Pro výjezdní porady jsme připravili školení zaměřené na komunikaci s veřejností, image a psychohygienu úředníka

Výkon veřejné správy je v podstatě službou veřejnosti. V posilování image úředníka jako osoby i správy jako systému či instituce, sehrává důležitou úlohu zejména schopnost kvalitní komunikace. V průběhu jednání na úřadě by měl občan vnímat úředníka jako partnera a ne jako nepřítele nebo komplikaci.
Cílem školení je zvýšení image zaměstnance úřadu. V úvodu školení se zaměřujeme na očekávání občana - co se od úředníka očekává, jak je důležitý první dojem. Účastník získá základní informace o vystupování v interpersonálním styku o verbální i neverbální komunikaci o dodržování společenské normy při pracovních a oficiálních příležitostech, jak přistupovat ke kritice, vedení konverzace po telefonu. Nedílnou součástí semináře budou i otázky prezentace, sebeprezentace a sebekontroly při kritické komunikaci atd.

“Komunikace a image úředníka”

Co je image ? Vysvětlíme si, co vše tvoří image úředníka - chování, vystupování, vysvětlení zásad etiky.
Komunikace - verbální a neverbální, emoční inteligence a její význam v komunikaci, krizová komunikace - osvojíme si techniky úspěšného zvládnutí krizové komunikace s problémovým klientem, kterou si vyzkoušíme na příkladech. Otevřeme téma restimulace - vysvětlíme si, co je restimulace zákazníka (či kolegy) a jak ji poznáme, jak se jí vyhnout a jak pracovat s již restimulovaným člověkem, jak komunikovat, aby nedošlo k restimulaci , zároveň si osvojíme techniky k eliminaci negativních reakcí restimulovaného člověka. Připomeneme si, co vše spadá do prezentačních dovedností. Zaměříme se na důležitost neverbální komunikace - vysvětlení, co vše spadá do neverbální komunikace - řeč těla, gestikulace, mimika, sebedůvěra a sebejistota vystupování.

Lektor: Bohdana Boniatti

“Psychohygiena - základ harmonie v životě”

Druhý den bude zaměřen na osobní růst a udržení psychické pohody i při výkonu náročného povolání. Školení je zaměřené na témata spojená s empatií, emoční inteligencí, odbourání stresu a učí nás, jak se stresem pracovat, snížit ho nebo odbourat a nastolit ve svém životě harmonii.

Základem harmonie je schopnost porozumět vlastním pocitům a náladám, kontrolovat vlastní emoce, motivovat sebe sama. Naučit se nepotlačovat emoce, ale přijmout je, prožít, poznat a kultivovat. Emoční inteligence je spojována se štěstím a osobním i profesním úspěchem. Na rozdíl od IQ se EQ může v průběhu života měnit a její výši můžeme sami ovlivňovat, jelikož EQ není vrozená, nýbrž získaná ... jak na to? Abychom dokázali pochopit své emoce, je potřeba nad nimi přemýšlet a zjišťovat, proč tu jsou a odkud pocházejí. Velmi častou emocí, která nás doprovází a silně ovlivňuje nás i naše okolí, je nespokojenost. Odpovíme si na otázku, proč ji zažíváme? Předáme si techniky jak s ní pracovat. Dozvíme se odkud pramení stres, jak vzniká a jaký dopad má na tělo a psychiku. A hlavně si uvědomíme, co vše spadá do psychohygieny a jak dodržování psychohygieny v boji se stresem a vyhořením dokáže být účinná zbraň. Osvojíme si terapeutické techniky např. Techniku mentálního rozhovoru nebo Techniku pro uvolnění přetlaku a emočního náboje.

Lektor: Bohdana Boniatti

Školící program je rozdělen do dvou dnů. Každý den se školení budeme věnovat 6 hodin. Teorie je propojena s praktickými příklady, ukázkami a vždy je prostor pro otázky a odpovědi.

Časové rozmezí: 2 dny / 6 hodin

Počet účastníků: do 15 osob, nebo dle dohody

Cena dvoudenního semináře: 35 000,- Kč bez DPH / jeden školící den / v případě objednávky odpoledního programu

Cena dvoudenního semináře: 22 400,- Kč bez DPH / jeden školící den / bez objednávky odpoledního programu

V případě školení mimo Moravskoslezský kraj se cena školení navýší o cenu dopravného.

Lektor: Bohdana Boniatti

Doprovodný odpolední program / možnost výběru či kombinace všeho

“Kraniosakrální terapie KST”

Kraniosakrální terapie je terapeutická metoda, která jemným dotykem pomáhá našemu tělu najít cestu k harmonii. Přistupuje k člověku jako k celku s vědomím, že pokud nás něco z rovnováhy vyvede projeví se to na tělesné, mentální nebo emocionální úrovni. Název pochází z latinských názvů pro lebku (cranium) a kost křížovou (sacrum). Terapeut pracuje s nervovou soustavou a napomáhá k jejimu vyklidnění a uvolnění.
Ošetření probíhá tak, že klient leží oblečen na lehátku v pohodlné poloze a terapeut mu podle potřeby a po dohodě přikládá ruce na nebo pod tělo. Klient se pozvolna v klidu začíná uvolňovat a tím tělo může začít zpracovávat aktuální témata, která si samo určí. Terapeut s klientem spolu během ošetření komunikují. Léčivé procesy se aktivují na všech úrovních – fyzické, psychické i emocionální. Klient během ošetření může vnímat pocity chladu, tepla, brnění, tlaku, houpání, proudění v těle, rozšiřování do prostoru či nejrůznější emoce. Mohou se dostavit i velmi příjemné pocity. Klient se během ošetření dostává do stavu hluboké relaxace , někteří během ošetření i usnou. Samotné ošetření trvá cca 50 min.

Časové rozmezí: 1 hodina

Počet účastníků: 1 osoba

Cena za účastníka: 1290 Kč bez DPH

Lektor/Terapeut: Karina Hranická

“Osobní koučink s terapeutickými prvky”

Dnešní doba nám přinesla a stále přináší spoustu změn. Nejlépe, jak se s tím vyrovnat, je vše přijmout a začít pracovat na sobě.
K tomu je určen osobní koučink - specifická a velmi účinná metoda, jak využít svou kapacitu naplno. Dlouhodobá práce pod tlakem, plnění náročných úkolů si často vybírá svou daň v podobě zdravotních nebo psychických problémů. Je nezbytné uvědomit si své hranice a včas zakročit. U osobního koučinku nejde o předání rad a doporučení, jde o nalezení společných řešení a odpovědí na otázky, které si člověk klade. V průběhu koučinku prohlubujeme Vaše dovednosti, zabýváme se efektivnějším využitím času, zvýšením sebevědomí, zkvalitnění komunikace s podřízenými i nadřízenými, učíme se jak nastolit harmonii v soukromém a profesním životě, jak se bránit nátlakovým metodám a mnoho dalších užitečných dovedností. Kvalitní práce se podobá cestě na vrcholky hor. Ne jednou cítíme únavu a bolest a mnohdy se i zapotíme, ale když se ocitneme nahoře, cítíme svobodu plnou víry v sebe sama a máme sílu zdolávat další vrcholy. Není tedy divu, že občas potřebujeme podporu zvenčí a právě k tomu koučink slouží.

Časové rozmezí: 1 hodina

Počet účastníků: 1 osoba

Cena za účastníka: 1290 Kč bez DPH

Lektor/Kouč: Bohdana Boniatti

“Osobní koučink - zvyšování výkonnosti"

Tato účinná a specifická metoda je zaměřena na zvýšení své výkonnosti. Fyzicky i psychicky náročná práce nezatěžuje jen mozek a nervovou soustavu, ale i celé tělo. V průběhu koučinku prohlubujeme znalosti o svém těle, o jeho fungování a podmínkách, které pro své bezproblémové fungování potřebuje. Probíráme, jak při časově náročné práci udržovat své tělo v kondici, jak udržet v rovnováze příjem a výdej energie, kde získat kvalitní zdroje energie, jak nezbytné je uvědomit si své fyzické možnosti a jak svou výkonnost postupně zvyšovat... nejde jen o předání rad a doporučení, jde i o nalezení společných řešení a odpovědí na otázky. Na své tělo často zapomínáme, považujeme ho za samozřejmost, zaregistrujeme ho až v důsledku nemoci nebo kolapsu. Se svým tělem vytváříme partnerství na celý život a osobní koučink zaměřený na téma fyzické kondice a výkonnosti je možnost, jak si toto partnerství užívat bez komplikací a v pohodě.

Časové rozmezí: 1 hodina

Počet účastníků: 1 osoba

Cena za účastníka: 1290 Kč bez DPH

Lektor/Kouč: Bc. Ivana Gróffová

“Relaxační masáž”

Relaxační masáž dochází k uvolnění svalů a spouští se kaskáda biochemických procesů, jejichž výsledkem je snížení citlivosti na vnímání bolesti, zlepšení nálady a celková duševní regenerace. V průběhu masáže je postupně snižována hladina stresových hormonů - noradrenalinu a kortizolu a naopak se zvyšuje produkce prolaktinu. Díky těmto hormonálním změnám dochází k velmi účinné duševní regeneraci a podstatné redukci stresu.

Časové rozmezí: 1 hodina

Počet účastníků: 1 osoba

Cena za účastníka: 1290 Kč bez DPH

K večeru doporučujeme společnou aktivitu saunový ceremoniál, meditaci, či jógu

“Saunový rituál - vědomé saunování”

Náš saunový rituál je o vědomém přístupu ke svému tělu i ke své psychice a relaxaci. V tomto případě nejde o představení pro saunující se klienty, ale o vědomou práci na své detoxikaci jak těla tak psychiky. Saunové rituály jsou součástí zážitkového saunování, nabízí kromě pocení a pobytu v teplé sauně něco navíc - zážitek, relaxaci, muzikoterapii nebo speciální péči o pokožku. Užije si tělo, duši i mysl.

Zážitkové saunování – saunové rituály jsou nové trendy v saunování, které oslovují nadšence saunování, začátečníky i zkušené.

Časové rozmezí: dle dohody

Počet účastníků: dle dohody

Cena za rituál: Cenová nabídka

Lektor/Terapeut: Bohdana Boniatti

Mám zájem

Aktuality

 • Ut et tortor metus

  7.8.2019

  Ut placerat nunc mauris at pulvinar lectus accumsan sed. Ut et tortor metus. 

  Více informací

 • Sed eget purus dui

  22.7.2019

  Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. 

 • In malesuada

  18.6.2019

  Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.

 • Duis risus est

  3.6.2019

  At consectetur dignissim. In hac habitasse platea dictumst. Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. 

 • Suspendisse eget

  12.3.2019

  Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

 • Nullam augue odio

  5.3.2019

  Nullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

Navštivte nás

28. října 875/275Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky709 00

8:00 - 14:30

Kontaktujte nás

Provozní doba

Česká spořitelna 6252477339/0800

29457173

DIČ CZ29457173

Najdete nás