Koučink zaměstnanců

Detail školení:

dle dohody
2 až 3 hodiny
28. října 875/275, Ostrava - Mariánské Hory nebo dle dohody
od 8.900 Kč

Je přirozenou volbou pro ty, kdo si razí cestu životem formou rychlých a efektivních řešení a jsou rádi strůjcem svého osudu. Uvítají individuální přístup i tempo práce uzpůsobené svým potřebám. Kouč plní funkci "trenéra", který na projednávanou situaci vidí tzv. "z nadhledu" a přináší nové možnosti, jak postupovat. “Osobní koučink s terapeutickými prvky”

Jde o specifickou a velmi účinnou metodu, jak využít svou kapacitu naplno. Zastávat vedoucí funkci je velmi náročné. Je důležité si to uvědomit. Dlouhodobá práce pod tlakem, vedení týmu lidí, plnění náročných úkolů si vybírá často svou daň v podobě zdravotních nebo psychických problémů. Je nezbytné uvědomit si své hranice a včas zakročit. U osobního koučinku nejde o předání rad a doporučení, jde o nalezení společných řešení a odpovědí na otázky, které si člověk klade. V průběhu koučinku prohlubujeme manažerské dovednosti, zabýváme se efektivnějším využitím času, zvýšením sebevědomí, zkvalitnění komunikace s podřízenými i nadřízenými, učíme se jak nastolit harmonii v soukromém a profesním životě, jak se bránit nátlakovým metodám a mnoho dalších užitečných dovedností. Manažerem se člověk nerodí, manažerem se člověk stává. Jeho práce se podobá cestě na vrcholky hor. Ne jednou cítí únavu a bolest a mnohdy se i zapotí, ale když se ocitne nahoře, cítí svobodu a je plný víry v sebe sama a má sílu zdolávat další vrcholy. Není tedy divu, že občas potřebuje i podporu zvenčí a k tomu právě koučink slouží.

Časové rozmezí: 2 hodiny
Počet účastníků: 1 osoba
Cena: 8900 Kč bez DPH (V případě školení mimo Moravskoslezský kraj se cena školení navýší o cenu dopravného.)
Lektor/Kouč: Bohdana Boniatti

“Teamová terapie”

Cílem této metody je nalezení cesty, jak využít kapacitu teamu naplno. Vytvoření dobře fungujícího teamu je velmi náročné. Je důležité si uvědomit, že součástí jsou různé osobnosti, které spolu dlouhodobě spolupracují, často pod tlakem. Chybějící empatie, nepochopení postojů kolegů v kombinaci s plněním náročných úkolů si často vybírá svou daň v podobě zdravotních nebo psychických problémů. Je nezbytné uvědomit si své hranice a své postoje a včas si je s ostatními členy vykomunikovat. U teamové terapie nejde o předání rad a doporučení, jde o nalezení společných řešení a odpovědí na otázky. V průběhu terapie prohlubujeme dovednosti v oblasti empatie, pochopení reakcí druhých, zkvalitnění komunikace s kolegy, učíme se, jak nastolit harmonii v soukromém a profesním životě, jak se bránit nátlakovým metodám a mnoho dalších užitečných dovedností. Tato metoda vám umožní vychutnat si obchod ve všech jeho podobách a nestat se pouhým otrokem výsledku a čísel.

Časové rozmezí: 3 hodiny
Počet účastníků: 2 - 5 osoby
Cena: 12.500 Kč bez DPH (V případě školení mimo Moravskoslezský kraj se cena školení navýší o cenu dopravného.)
Lektor/Kouč: Bohdana Boniatti

“Osobní koučink - zvyšování výkonnosti"

Jde o specifickou a velmi účinnou metodu, jak zvýšit svou výkonnost. Zastávat vedoucí funkci je fyzicky velmi náročné, nejde jen o využití mozku a nervové soustavy, zátěž se týká celého těla. V průběhu koučinku prohlubujeme znalosti o svém těle, o jeho fungování a podmínkách, které pro své bezproblémové fungování potřebuje. Probíráme, jak při časově náročné práci udržovat své tělo v kondici, jak udržet v rovnováze příjem a výdej energie, kde získat kvalitní zdroje energie, jak nezbytné je uvědomit si své fyzické možnosti a jak svou výkonnost postupně zvyšovat... nejde jen o předání rad a doporučení, jde i o nalezení společných řešení a odpovědí na otázky. Na své tělo často zapomínáme, považujeme ho za samozřejmost, zaregistrujeme ho až v důsledku nemoci nebo kolapsu. Se svým tělem vytváříme partnerství na celý život a osobní koučink zaměřený na téma fyzické kondice a výkonnosti je možnost, jak si toto partnerství užívat bez komplikací a v pohodě.

Časové rozmezí: 2 hodiny
Počet účastníků: 1 osoba
Cena: 8900 Kč bez DPH (V případě školení mimo Moravskoslezský kraj se cena školení navýší o cenu dopravného.)
Lektor/Kouč: Bc. Ivana Gróffová

 

 


Mám zájem
Název společnosti
DIČ
Jméno a příjmení žadatele
Telefon *
Email
Počet účastníků
Způsob platby
Mám zájem

* Takto označené pole jsou povinné. IČ a DIČ je pro právnické osoby. Fyzická osoba udává v případě, pokud nevlastní IĆO své datum narození

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních ůdajů