Výjezdní porada pro úřady

Detail školení:

dle dohody
8:00 - 20:00
dle dohody
od 17.900 Kč / den

Jedinečná možnost, jak kolektiv vzdělat, stmelit, uvolnit a posunout. Propojením všech těchto prvků se kolektiv zaměstnanců stává pilířem a srdcem firmy. Tvoří a pracuje ve stejném tempu a směřuje stejným směrem. 

Výjezdní poradu můžeme ušít na míru Vašim potřebám. V dopoledních časech je možné uspořádat přednášku, či celodenní seminář. V odpoledních časech pak doprovodný program.
Vše záleží na tom, jak moc chcete poradu praktickou či odpočinkovou a jaký by měla naplnit celkový cíl.Pro výjezdní porady jsme připravili školení zaměřené na komunikaci s veřejností, image a psychohygienu úředníka

Výkon veřejné správy je v podstatě službou veřejnosti. V posilování image úředníka jako osoby i správy jako systému či instituce, sehrává důležitou úlohu zejména schopnost kvalitní komunikace. V průběhu jednání na úřadě by měl občan vnímat úředníka jako partnera a ne jako nepřítele nebo komplikaci.
Cílem školení je zvýšení image zaměstnance úřadu. V úvodu školení se zaměřujeme na očekávání občana - co se od úředníka očekává, jak je důležitý první dojem. Účastník získá základní informace o vystupování v interpersonálním styku o verbální i neverbální komunikaci o dodržování společenské normy při pracovních a oficiálních příležitostech, jak přistupovat ke kritice, vedení konverzace po telefonu. Nedílnou součástí semináře budou i otázky prezentace, sebeprezentace a sebekontroly při kritické komunikaci atd.

“Komunikace a image úředníka”

Co je image ? Vysvětlíme si, co vše tvoří image úředníka - chování, vystupování, vysvětlení zásad etiky.
Komunikace - verbální a neverbální, emoční inteligence a její význam v komunikaci, krizová komunikace - osvojíme si techniky úspěšného zvládnutí krizové komunikace s problémovým klientem, kterou si vyzkoušíme na příkladech. Otevřeme téma restimulace - vysvětlíme si, co je restimulace zákazníka (či kolegy) a jak ji poznáme, jak se jí vyhnout a jak pracovat s již restimulovaným člověkem, jak komunikovat, aby nedošlo k restimulaci , zároveň si osvojíme techniky k eliminaci negativních reakcí restimulovaného člověka. Připomeneme si, co vše spadá do prezentačních dovedností. Zaměříme se na důležitost neverbální komunikace - vysvětlení, co vše spadá do neverbální komunikace - řeč těla, gestikulace, mimika, sebedůvěra a sebejistota vystupování.

Lektor: Bohdana Boniatti

“Psychohygiena - základ harmonie v životě”

Druhý den bude zaměřen na osobní růst a udržení psychické pohody i při výkonu náročného povolání. Školení je zaměřené na témata spojená s empatií, emoční inteligencí, odbourání stresu a učí nás, jak se stresem pracovat, snížit ho nebo odbourat a nastolit ve svém životě harmonii.

Základem harmonie je schopnost porozumět vlastním pocitům a náladám, kontrolovat vlastní emoce, motivovat sebe sama. Naučit se nepotlačovat emoce, ale přijmout je, prožít, poznat a kultivovat. Emoční inteligence je spojována se štěstím a osobním i profesním úspěchem. Na rozdíl od IQ se EQ může v průběhu života měnit a její výši můžeme sami ovlivňovat, jelikož EQ není vrozená, nýbrž získaná ... jak na to? Abychom dokázali pochopit své emoce, je potřeba nad nimi přemýšlet a zjišťovat, proč tu jsou a odkud pocházejí. Velmi častou emocí, která nás doprovází a silně ovlivňuje nás i naše okolí, je nespokojenost. Odpovíme si na otázku, proč ji zažíváme? Předáme si techniky jak s ní pracovat. Dozvíme se odkud pramení stres, jak vzniká a jaký dopad má na tělo a psychiku. A hlavně si uvědomíme, co vše spadá do psychohygieny a jak dodržování psychohygieny v boji se stresem a vyhořením dokáže být účinná zbraň. Osvojíme si terapeutické techniky např. Techniku mentálního rozhovoru nebo Techniku pro uvolnění přetlaku a emočního náboje.

Lektor: Bohdana Boniatti

Školící program je rozdělen do dvou dnů. Každý den se školení budeme věnovat 6 hodin. Teorie je propojena s praktickými příklady, ukázkami a vždy je prostor pro otázky a odpovědi.

Časové rozmezí: 2 dny / 6 hodin
Počet účastníků: do 15 osob, nebo dle dohody
Cena dvoudenního semináře: 17 900,- Kč bez DPH / jeden školící den / v případě objednávky odpoledního programu
Cena dvoudenního semináře: 22 400,- Kč bez DPH / jeden školící den / bez objednávky odpoledního programu
V případě školení mimo Moravskoslezský kraj se cena školení navýší o cenu dopravného.
Lektor: Bohdana Boniatti

Doprovodný odpolední program / možnost výběru či kombinace všeho

“Kraniosakrální terapie KST”

Kraniosakrální terapie je terapeutická metoda, která jemným dotykem pomáhá našemu tělu najít cestu k harmonii. Přistupuje k člověku jako k celku s vědomím, že pokud nás něco z rovnováhy vyvede projeví se to na tělesné, mentální nebo emocionální úrovni. Název pochází z latinských názvů pro lebku (cranium) a kost křížovou (sacrum). Terapeut pracuje s nervovou soustavou a napomáhá k jejimu vyklidnění a uvolnění.
Ošetření probíhá tak, že klient leží oblečen na lehátku v pohodlné poloze a terapeut mu podle potřeby a po dohodě přikládá ruce na nebo pod tělo. Klient se pozvolna v klidu začíná uvolňovat a tím tělo může začít zpracovávat aktuální témata, která si samo určí. Terapeut s klientem spolu během ošetření komunikují. Léčivé procesy se aktivují na všech úrovních – fyzické, psychické i emocionální. Klient během ošetření může vnímat pocity chladu, tepla, brnění, tlaku, houpání, proudění v těle, rozšiřování do prostoru či nejrůznější emoce. Mohou se dostavit i velmi příjemné pocity. Klient se během ošetření dostává do stavu hluboké relaxace , někteří během ošetření i usnou. Samotné ošetření trvá cca 50 min.

Časové rozmezí: 1 hodina
Počet účastníků: 1 osoba
Cena za účastníka: 1290 Kč bez DPH
Lektor/Terapeut: Karina Hranická

“Osobní koučink s terapeutickými prvky”

Jde o specifickou a velmi účinnou metodu, jak využít svou kapacitu naplno. Zastávat vedoucí funkci je velmi náročné. Je důležité si to uvědomit. Dlouhodobá práce pod tlakem, vedení týmu lidí, plnění náročných úkolů si vybírá často svou daň v podobě zdravotních nebo psychických problémů. Je nezbytné uvědomit si své hranice a včas zakročit. U osobního koučinku nejde o předání rad a doporučení, jde o nalezení společných řešení a odpovědí na otázky, které si člověk klade. V průběhu koučinku prohlubujeme manažerské dovednosti, zabýváme se efektivnějším využitím času, zvýšením sebevědomí, zkvalitnění komunikace s podřízenými i nadřízenými, učíme se jak nastolit harmonii v soukromém a profesním životě, jak se bránit nátlakovým metodám a mnoho dalších užitečných dovedností. Manažerem se člověk nerodí, manažerem se člověk stává. Jeho práce se podobá cestě na vrcholky hor. Ne jednou cítí únavu a bolest a mnohdy se i zapotí, ale když se ocitne nahoře, cítí svobodu a je plný víry v sebe sama a má sílu zdolávat další vrcholy. Není tedy divu, že občas potřebuje i podporu zvenčí a k tomu právě koučink slouží.

Časové rozmezí: 1 hodina
Počet účastníků: 1 osoba
Cena za účastníka: 1290 Kč bez DPH
Lektor/Kouč: Bohdana Boniatti

“Osobní koučink - zvyšování výkonnosti"

Jde o specifickou a velmi účinnou metodu, jak zvýšit svou výkonnost. Zastávat vedoucí funkci je fyzicky velmi náročné, nejde jen o využití mozku a nervové soustavy, zátěž se týká celého těla. V průběhu koučinku prohlubujeme znalosti o svém těle, o jeho fungování a podmínkách, které pro své bezproblémové fungování potřebuje. Probíráme, jak při časově náročné práci udržovat své tělo v kondici, jak udržet v rovnováze příjem a výdej energie, kde získat kvalitní zdroje energie, jak nezbytné je uvědomit si své fyzické možnosti a jak svou výkonnost postupně zvyšovat... nejde jen o předání rad a doporučení, jde i o nalezení společných řešení a odpovědí na otázky. Na své tělo často zapomínáme, považujeme ho za samozřejmost, zaregistrujeme ho až v důsledku nemoci nebo kolapsu. Se svým tělem vytváříme partnerství na celý život a osobní koučink zaměřený na téma fyzické kondice a výkonnosti je možnost jak si toto partnerství užívat bez komplikací a v pohodě.

Časové rozmezí: 1 hodina
Počet účastníků: 1 osoba
Cena za účastníka: 1290 Kč bez DPH
Lektor/Kouč: Bc. Ivana Gróffová

 

“Relaxační masáž”

Relaxační masáž dochází k uvolnění svalů a spouští se kaskáda biochemických procesů, jejichž výsledkem je snížení citlivosti na vnímání bolesti, zlepšení nálady a celková duševní regenerace. V průběhu masáže je postupně snižována hladina stresových hormonů - noradrenalinu a kortizolu a naopak se zvyšuje produkce prolaktinu. Díky těmto hormonálním změnám dochází k velmi účinné duševní regeneraci a podstatné redukci stresu.

Časové rozmezí: 1 hodina
Počet účastníků: 1 osoba
Cena za účastníka: 1290 Kč bez DPH

K večeru doporučujeme společnou aktivitu saunový ceremoniál, meditaci, či jógu

“Saunový rituál - vědomé saunování”

Náš saunový rituál je o vědomém přístupu ke svému tělu i ke své psychice a relaxaci. V tomto případě nejde o představení pro saunující se klienty, ale o vědomou práci na své detoxikaci jak těla tak psychiky. Saunové rituály jsou součástí zážitkového saunování, nabízí kromě pocení a pobytu v teplé sauně něco navíc - zážitek, relaxaci, muzikoterapii nebo speciální péči o pokožku. Užije si tělo, duši i mysl.

Zážitkové saunování – saunové rituály jsou nové trendy v saunování, které oslovují nadšence saunování, začátečníky i zkušené.

Časové rozmezí: dle dohody
Počet účastníků: dle dohody
Cena za rituál: Cenová nabídka
Lektor/Terapeut: Bohdana Boniatti


Mám zájem
Název společnosti
DIČ
Jméno a příjmení žadatele
Telefon *
Email
Počet účastníků
Způsob platby
Mám zájem

* Takto označené pole jsou povinné. IČ a DIČ je pro právnické osoby. Fyzická osoba udává v případě, pokud nevlastní IĆO své datum narození

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních ůdajů