Celodenní semináře

Detail školení:

dle dohody
6 až 8 hodin
dle dohody
od 22.400 Kč

Jednodenní seminář je způsob, jak zaměstnancům umožnit získání užitečných informací včetně zasvěcení do příkladů z praxe, když je času málo a čas kvapí. Již následující den můžou veškeré získané informace aplikovat přímo v komunikaci na pracovišti nebo s klientem.„ Empatický přístup “

Školení Empatického přístupu k zákazníkovi, kolegovi, sobě samému. Velmi efektivní školení zaměřené na osobní rozvoj Vašich zaměstnanců. Řešení komunikace uvnitř společnosti či směrem ven k zákazníkovi.

V současné době naše nejžádanější školení.

V rámci školení otevíráme tato témata:
Empatie - schopnost vcítění se do druhých (vysvětlení pojmu)
Restimulace - jednání na základě probuzených vzpomínek (vysvětlení pojmu vč. praktických ukázek)
Konflikt - boj (jak se vyhnout vyhrocení situace, příp. nenechat se vtáhnout do konfliktu)
Emoční inteligence - pochopení reakcí druhých
Komunikace - druhy komunikace (verbální i neverbální), jak docílit otevřenosti mezi zaměstnanci
Motivace a manipulace - vysvětlení rozdílů a reakcí protistrany
Jedinečnost - uvědomění si svých předností a jejich následné použití v práci
Autentičnost - hodnověrný přístup ke kolegovi i podřízenému
Hojnost - vysvětlení pojmu hojnosti ve všech oblastech života (nejde jen o peníze)
Team - pochopení důležitosti teamové spolupráce
Funkční techniky jak dosáhnout otevřené komunikace - praktické ukázky

„ Individuální vedení zaměstnanců (osobní koučování s terapeutickými prvky) “

Školení empatického přístupu perfektně doplní individuální vedení jednotlivých zaměstnanců. Osobní koučování s terapeutickými prvky přímo na pracovišti.

Časové rozmezí: 6 nebo 8 hodin
Počet účastníků: 5 - 25 osob
Cena:
6 hodin školení ... 22.400 Kč bez DPH
8 hodin školení ... 25.200 Kč bez DPH
V případě školení mimo Moravskoslezský kraj se cena školení navýší o cenu dopravného.
Lektor: Bohdana Boniatti

„ Receptář komunikace “

Seminář, jak ingredience z oblasti obchodování a komunikace získané praxí aplikovat do Vašeho obchodního i soukromého života. Teorie propojena s praktickým cvičením.

V rámci semináře otevíráme tato témata:
"Předkrm“ – Co vše je komunikace ... Praktické ukázky z vlastního call centra... Komunikace s kolegy, v telefonu, na obchodních schůzkách, při pohovorech ...
"Hlavní chod" - Znáte to, po bouřlivé diskuzi si povzdechnete: "Kdyby tak existovala metoda, jak odhadnout způsob komunikace kolegy, naladit se na jeho vlnu a dosáhnout tak vzájemného pochopení, to by pak vše pěkně plynulo bez zbytečných konfliktů." Tato metoda existuje a rádi Vám ji představíme. Jedná se o propojení komunikačních typů a typologie týmových rolí, vše okořeněno příklady z obchodní sféry.
"Dezert" – závěrečný test sloužící k sebepoznání a shrnutí celého dne

Časové rozmezí: 6 nebo 8 hodin
Počet účastníků: 5 - 25 osob
Cena:
6 hodin školení ... 22.400 Kč bez DPH
8 hodin školení ... 25.200 Kč bez DPH
V případě školení mimo Moravskoslezský kraj se cena školení navýší o cenu dopravného.
Lektor: Kristýna Doležalová

„ Tajemství vitality “

V dnešní době zaměřené na “výkon” a “výsledek”, kdy se neustále pachtíme za lepším, rychlejším řešením problému, si jen málokdo uvědomuje, jak je to fyzicky náročné. Vnímáme únavu, jsme ve stresu, ale očekáváme, že naše tělo vše zvládne. Neuvědomujeme si, že máme své hranice a považujeme za samozřejmost, že naše tělo všem požadavkům vyhoví. Neznáme slovo odpočinek a relax, honíme se za výsledkem a často už ani “vypnout” neumíme. Tělem se zaobíráme až v souvislostí s nemocí nebo kolapsem. Jak z toho ven? Stačí pochopit na jakých principech naše tělo funguje, co vše k podávání max. výkonů potřebuje. V průběhu semináře se naučíme naslouchat potřebám svého těla, vnímat signály, kterými tělo dává najevo, že něco není v pořádku. Na příkladech z praxe se dozvíte, jak při časově náročné práci udržovat své tělo v kondici, jak udržet v rovnováze příjem a výdej energie, kde získat kvalitní zdroje energie, jak nezbytné je uvědomit si své fyzické možnosti a jak svou výkonnost postupně zvyšovat….. nalezneme společně řešení. Základem je pochopení, že se svým tělem vytváříme partnerství na celý život a partnerství je o vzájemném respektu. Budeme-li své tělo respektovat, odvděčí se nám bezbolestným fungováním.

V rámci semináře představujeme tato témata:
Příjem energie
“zdravé” zdroje energie , základy zdravého fungování těla, přínosy dodržování denního režimu v jednoduchosti je síla - potravinové doplňky ano či ne
Pohybová aktivita
Co pohyb pro tělo znamená, jaký má vliv na výkonnost, schopnost soustředit se, odbourání stresu
Praktická část - osvojení si základních cviků pro kondici těla
Jak zvládnout stres
Jak vzniká stres, co v těle způsobuje, jak ho zvládnout pomocí jednoduchých postupů - ukázka práce s dechem
Detoxikace organismu
Co jsou to toxiny, jaký mají vliv na fungování těla, jaké jsou příznaky přítomnosti toxinů v těle
Detoxikace - jaký má pro tělo význam, kde začít?, čemu se vyvarovat
Prevence onemocnění
Co můžu pro sebe udělat, jednotlivé kroky nezbytné pro fungování imunitního systému
Výkonnost
Jak pracovat na nárůstu výkonnosti i při vysokém pracovním nasazení
Stanovení dosažitelných cílů, práce s tělem

Časové rozmezí: 6 hodin
Počet účastníků: 5 - 20 osob
Cena: 22.400 Kč bez DPH
V případě školení mimo Moravskoslezský kraj se cena školení navýší o cenu dopravného.
Lektor: Bc. Ivana Gróffová

„ Trénink prezentačních dovedností “

U řady lidí vyvolává nutnost vystupování na veřejnosti nebo před obecenstvem obavy a vzbuzuje v nich řadu otázek…. “Jak správně vystupovat? Jak s publikem vycházet? Jak udržet pozornost? Jak pracovat s trémou"
Klíč, který odemkne dveře k vystupování bez obav, poskytuje trénink prezentačních dovedností. Cílem tréninku je pomocí teorie a praktických ukázek seznámit účastníky s hlavními principy úspěšné komunikace. Udělejme společně maximum proto, aby bylo pro vás vystupování před publikem nebo komunikace s klienty příjemným zpestřením dne.

Teoretická část:
Komunikační dovednosti - zaměříme se na schopnost věcné argumentace, emotivního přesvědčování a správného načasování předkládaných informací, osvojíte si triky, díky kterým se budete při vystupování před publikem cítit lépe (zvládnutí trémy, zjednání pozornosti, zaujetí posluchače, práce s hlasem). Neverbální komunikace, řešení obtížných situací - zjistíte, co prozradí řeč těla o vás, ale i o vašem protějšku (proxemika, gestikulace, mimika, dýchání). Zodpovíme si na otázky typu:
Co je nejdůležitější? Jak chci být vnímán? Co pro mě znamená slovo? Jaká je moje slovní zásoba? Vím, kdy lžu? Vím, kdy mluvím pravdu? Vím, která slova jsou moje a kdy říkám jen slyšené?....tyto otázky souvisí s rétorikou.

Praktická část:
Příprava na veřejné vystupování - obsahová a formální příprava textů na porady, jednání či veřejné akce, praktické ukázky podkladů k různým tématům, nácvik jednotlivých projevů - jak podat svůj záměr srozumitelně, poutavě a motivovat oslovené ke spolupráci. Důležitost představení přínosů a užitků záměru a neopomenutí příkladů z praxe. Jak skrýt své slabiny a dobře prodat své přednosti. Prostor k dotazům účastníků a rozbor jednotlivých situací.
Součástí jsou i dechová a artikulační cvičení.

Časové rozmezí: 6 nebo 8 hodin
Počet účastníků: 5 - 25 osob
Cena:
6 hodin školení ... 22.400 Kč bez DPH
8 hodin školení ... 25.200 Kč bez DPH
V případě školení mimo Moravskoslezský kraj se cena školení navýší o cenu dopravného.
Lektor: Bc. Renáta Eleonora Orlíková


Mám zájem
Název společnosti
DIČ
Jméno a příjmení žadatele
Telefon *
Email
Počet účastníků
Způsob platby
Mám zájem

* Takto označené pole jsou povinné. IČ a DIČ je pro právnické osoby. Fyzická osoba udává v případě, pokud nevlastní IĆO své datum narození

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních ůdajů